Central, Sri Lanka

Climate Zone and Historical Data

Major Cities in Central

CityClimate ZoneAverage Temp (°C/°F)Precipitation (mm/in)
AbasingammeddaAf28.23 / 82.81247.82 / 9.76
AdhikarigamaAf28.16 / 82.69247.21 / 9.73
AgalakumburaAf26.29 / 79.32230.79 / 9.09
AgalawattaAf26.85 / 80.33235.73 / 9.28
AgappolaAf25.91 / 78.64227.51 / 8.96
AgrapatanaAf28.04 / 82.47246.18 / 9.69
AkarahaduwaAf26.13 / 79.03229.46 / 9.03
AkarahediyaAf26.57 / 79.83233.24 / 9.18
AkurambodaAf27.89 / 82.2244.89 / 9.64
AkurambodwattaAf25.77 / 78.39226.26 / 8.91
AkuranaAf27.48 / 81.46241.28 / 9.5
AladeniyaAf27.61 / 81.7242.45 / 9.55
AlagallaAf27.6 / 81.68242.34 / 9.54
Alagalla KondagamaAf27.49 / 81.48241.36 / 9.5
Alagalla PahalagamaAf26.88 / 80.38235.98 / 9.29
AlagodaAf26.05 / 78.89228.75 / 9.01
AlakagamaAf27.63 / 81.73242.55 / 9.55
Alakola-angaAf27.45 / 81.41241.02 / 9.49
AlakoladeniyaAf26.62 / 79.92233.7 / 9.2
Alakola-elaAf25.67 / 78.21225.4 / 8.87
AlakolamadaAf26.08 / 78.94228.99 / 9.02
AlakolamadittaAf25.81 / 78.46226.59 / 8.92
AlakolawewaAf26.37 / 79.47231.56 / 9.12
AlawatugodaAf28.26 / 82.87248.1 / 9.77
AmpitiyaAf26.23 / 79.21230.27 / 9.07
Ankumbura PallegamaAf26.96 / 80.53236.72 / 9.32
BogawantalawaAf27.17 / 80.91238.57 / 9.39
DambullaAf27.22 / 81.0238.98 / 9.41
DantureAf26.16 / 79.09229.72 / 9.04
DeltotaAf26.53 / 79.75232.93 / 9.17
DikoyaAf26.24 / 79.23230.38 / 9.07
DolosbageAf25.79 / 78.42226.47 / 8.92
DombawalaAf26.31 / 79.36231.01 / 9.09
GalagedaraAf25.81 / 78.46226.62 / 8.92
GalahaAf27.17 / 80.91238.54 / 9.39
GalewelaAf27.15 / 80.87238.38 / 9.39
GampolaAf25.64 / 78.15225.08 / 8.86
Geli OyaAf26.91 / 80.44236.3 / 9.3
GinigathenaAf26.16 / 79.09229.64 / 9.04
Gunnepana UdagammeddaAf25.6 / 78.08224.76 / 8.85
HandessaAf26.49 / 79.68232.56 / 9.16
HangranoyaAf27.2 / 80.96238.86 / 9.4
HanguranketaAf27.37 / 81.27240.31 / 9.46
HassalakaAf27.12 / 80.82238.15 / 9.38
HataraliyaddaAf27.23 / 81.01239.05 / 9.41
HattonAf27.16 / 80.89238.43 / 9.39
HembarawaAf28.09 / 82.56246.64 / 9.71
KandapolaAf28.09 / 82.56246.6 / 9.71
KandyAf26.05 / 78.89228.73 / 9.01
KetakumburaAf28.44 / 83.19249.75 / 9.83
KibissaAf28.12 / 82.62246.87 / 9.72
KongahawelaAf27.79 / 82.02243.96 / 9.6
KotagalaAf26.3 / 79.34230.95 / 9.09
KotmaleAf26.02 / 78.84228.43 / 8.99
KundasaleAf26.08 / 78.94229.0 / 9.02
LindulaAf27.58 / 81.64242.18 / 9.53
MadugodaAf27.57 / 81.63242.1 / 9.53
MadulkeleAf28.3 / 82.94248.48 / 9.78
MahawelaAf27.69 / 81.84243.12 / 9.57
MarassanaAf28.43 / 83.17249.61 / 9.83
MaskeliyaAf27.59 / 81.66242.2 / 9.54
MataleAf26.14 / 79.05229.53 / 9.04
MenikdiwelaAf26.71 / 80.08234.52 / 9.23
MenikhinnaAf28.27 / 82.89248.25 / 9.77
NalandaAf27.49 / 81.48241.38 / 9.5
Nanu OyaAf25.85 / 78.53227.0 / 8.94
NaulaAf26.87 / 80.37235.93 / 9.29
NawalapitiyaAf26.49 / 79.68232.57 / 9.16
NildandahinnaAf27.13 / 80.83238.18 / 9.38
Nuwara EliyaAf26.88 / 80.38235.96 / 9.29
OvilikandaAf27.28 / 81.1239.51 / 9.43
PadiyapelellaAf27.34 / 81.21240.07 / 9.45
PalapatwelaAf27.73 / 81.91243.49 / 9.59
PallegamaAf25.94 / 78.69227.73 / 8.97
PanwilaAf26.23 / 79.21230.27 / 9.07
Paranagama MandandawelaAf25.87 / 78.57227.15 / 8.94
PeradeniyaAf27.17 / 80.91238.55 / 9.39
PiligamaAf26.08 / 78.94228.97 / 9.01
PolgollaAf25.78 / 78.4226.33 / 8.91
PundaluoyaAf26.61 / 79.9233.66 / 9.2
PussellawaAf27.29 / 81.12239.58 / 9.43
RambodaAf27.93 / 82.27245.21 / 9.65
RattotaAf26.96 / 80.53236.72 / 9.32
RikillagaskadaAf27.13 / 80.83238.23 / 9.38
SigiriyaAf27.68 / 81.82243.04 / 9.57
TalatuoyaAf25.75 / 78.35226.06 / 8.9
TalawakeleAf25.9 / 78.62227.37 / 8.95
TeldeniyaAf27.89 / 82.2244.88 / 9.64
Uda PussellawaAf27.76 / 81.97243.72 / 9.6
UdawelaAf25.98 / 78.76228.07 / 8.98
UdumullaAf25.92 / 78.66227.56 / 8.96
WahakotteAf27.63 / 81.73242.56 / 9.55
WatagodaAf25.79 / 78.42226.46 / 8.92
WatawalaAf27.58 / 81.64242.12 / 9.53
WattegamaAf26.96 / 80.53236.69 / 9.32
WelambodaAf25.83 / 78.49226.8 / 8.93
WeligallaAf27.6 / 81.68242.3 / 9.54
WeragantotaAf27.3 / 81.14239.73 / 9.44
WerellagamaAf25.97 / 78.75228.03 / 8.98

Comments (0)

  • Latest first
  • Highest rated
Be the first to comment on this page